Annulering

intrekking

U hebt het recht om dit contract te annuleren binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag dat u of een derde partij aangewezen door u, die niet de vervoerder is, hebben bezit genomen van de goederen.

Te maken van uw herroepingsrecht, dient u contact met ons opnemen (BVBA Melis Collectie), Street Devillez 7, 6060 Gilly,, shop@tapislux.com, België, telefoon: +32 (71) 420067) door middel van een duidelijke instructie (bijvoorbeeld met de Brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt de voorbeeld formulier voor opheffing bevestigd, maar dit is niet verplicht.

U kunt ook elektronisch invullen en indienen van het standaardformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring op onze website https://www.tapislux.com/de/order tracking. Als je gebruik wilt maken van deze optie, zullen wij sturen u een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke annulering (bijvoorbeeld e-mail).

Om te voldoen aan de annuleringstermijn, stuur uw communicatie over uw recht van annulering vóór het verstrijken van de opzegtermijn.

Gevolgen van opzegging

Als u dit contract, hebben wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat u hebt gekozen voor een type van levering afwijkt van de standaard levering is de minst dure die wij bieden. hebben) terug te betalen onmiddellijk en ten laatste binnen de veertien dagen vanaf de datum waarop wij bericht ontvangen van de annulering van deze overeenkomst. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde wijze van betaling als u gebruikt in de originele transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; jullie zullen niet worden vergoedingen in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen weigeren de terugbetaling totdat wij de goederen ontvangen, of totdat u hebt mits bewijs dat u bent teruggekeerd van de goederen, de datum is het vroeg.

U hebt de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons te verwittigen van de annulering van deze overeenkomst aan ons of aan een

BVBA Melis Collectie

Straat Devillez 7

6060 Gilly

België

om terug te keren of te herstellen. De termijn is voldaan als u het verzenden van de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen. Wij nemen de zorg van de kosten van retourneren van de goederen. U hoeft niet te betalen voor enig verlies van de waarde van de goederen, indien dit verlies van waarde is te wijten aan een behandeling van de goederen die niet nodig zijn om te controleren of de aard, de eigenschappen en de functionaliteit van de goederen.
Model herroeping

(Indien u het contract wenst te ontbinden, vul dan dit formulier in en terug te sturen.)

- In SPRL Melis Collectie, Straat Devillez 7, 6060 Gilly,, shop@tapislux.com België

- Ik / wij (*) uit de intrekking door het presenteren van de overeenkomst die is gesloten door mij / ons (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*)

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument (s)

- Het adres van de consument (s)

- Handtekening van de consument (s) (enkel voor kennisgeving op papier)

- datum

(*) Doorhalen indien niet van toepassing.

Speciale Opmerkingen

Als u de financiering van deze overeenkomst door een lening en trekken later, bent u niet langer gebonden aan de kredietovereenkomst, onder de voorwaarde dat beide contracten vormen een economische eenheid. Dit is vooral het geval als we uw kredietgever op hetzelfde moment of als uw kredietgever gebruik maakt van onze samenwerking op het fonds. Als de lening al is betaald, wanneer de annulering plaatsvindt, wordt uw geldverstrekker het aangaan van onze rechten en verplichtingen onder de gefinancierde contract in uw oog voor de juridische gevolgen van een annulering of return. Dit laatste is niet van toepassing indien de onderhavige overeenkomst omvat de verwerving van financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten, vreemde valuta, derivaten). Als u wilt voorkomen dat het maximum van een contractuele verplichting, gebruik maken van uw herroepingsrecht en eindigt ook de overeenkomst van de lening als u ook een herroepingsrecht.